ทัวร์ลาว หลวงพระบาง วัดเชียงทอง ตักบาตรข้าวเหนียว 3D2N PG

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์ลาว หลวงพระบาง วัดเชียงทอง ตักบาตรข้าวเหนียว 3D2N PG
รหัสโปรแกรม : BT-LA001HP LAOS 3D2N PG
สายการบิน : BANGKOK AIRWAYS
ระยะเวลา : 3วัน2คืน
ราคาเริ่มต้น : 12,900 บาท
วันเดินทาง : กรกฎาคม-ตุลาคม 2562
Top