เกี่ยวกับเรา | About Us
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แฮปปี้ มินิท ทราเวล ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2553 โดยจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ทุนจดทะเบียนจำนวน 1,000,000 บาท ซึ่งบริหารงานโดยนางสาวอัจฉรา จตุวัฒน์ โดยมีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ในด้านสายงานท่องเที่ยวมากกว่า 10 ปี เราให้บริการครบวงจรด้านธุรกิจการท่องเที่ยว
ด้วยบุคลากรที่มีประสบการณ์การทำงานอย่างมืออาชีพ
ในปัจจุบันการท่องเที่ยวนับเป็นปัจจัยสำคัญที่เปิดโลกทัศน์ให้เรารู้จักโลกในมุมมองใหม่ๆ และการท่องเที่ยวจะสมบูรณ์เต็มไปด้วยความสนุกสนานและประทับใจนั้น นอกจากตัวผู้ท่องเที่ยวเองแล้ว บริษัทนำเที่ยวหรือบริษัททัวร์ก็นับเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งอีกส่วนหนึ่ง ที่จะทำให้การท่องเที่ยวในทริปนั้นๆ ราบรื่นสนุกสนานและประทับอยู่ในความทรงจำตราบนานเท่านาน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แฮปปี้ มินิท ทราเวล จึงก่อตั้งขึ้นจากความตั้งใจที่จะเป็นบริษัททัวร์คุณภาพ บริการด้วยใจ ในราคามิตรภาพ เรายินดีเสมอที่จะเติมทุกฝันให้เต็มไปด้วยความหมาย ทั้งการทัศนศึกษาเพื่อเพิ่มพูนเสริมประสบการณ์ในการทำงาน และเพิ่มสีสันให้ชีวิตในทุกวันพักผ่อนให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล และเพื่อให้คนไทยได้ใช้บริการทัวร์ที่มีคุณภาพและราคาที่เหมาะสมที่ดำเนินธุรกิจด้านการท่องเที่ยวครบวงจร ภายใต้ข้อกำหนดของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ตามใบอนุญาตเลขที่ 11/08210 โดยได้วางหลักประกันไว้กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอย่างถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 ทุกประการ
Top