บริการของเรา | Our Service
แผนกท่องเที่ยวในประเทศ
เราให้บริการจัดการท่องเที่ยว ทั้งแบบบุคคลและหมู่คณะ และเป็นหมู่คณะสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย บริการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล ตลอดจนการจัดประชุมสัมมนา ทัศนะศึกษาและดูงานด้านต่างๆ และให้บริการรับจองโรงแรมทั่วประเทศไทย
แผนกท่องเที่ยวต่างประเทศ
เราให้บริการนำนักท่องเที่ยวชาวไทยทั้งแบบบุคคลและหมู่คณะ และแบบหมู่คณะเดินทางท่องเที่ยวไปยังต่างประเทศทั่วโลก การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การประชุมสัมมนา ทัศนศึกษาท่องเที่ยวและดูงานด้านต่างๆ และแพ็กเกจไทยเที่ยวไทย อีกทั้งให้บริการจองโรงแรมทั่วโลก
แผนกบัตรโดยสารเครื่องบิน
จำหน่ายบัตรโดยสารมากกว่า 84 สายการบินทั่วโลก, บริการแพ็กเก็จสายการบิน, บริการให้คำปรึกษาด้านวีซ่า, ประกันภัยการเดินทาง,จองตั๋วรถไฟต่างประเทศ, รถเช่าต่างประเทศเป็นต้น
ลูกค้าของเรา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
บริษัท อินเทลเลคท์ จำกัด
บริษัท พีแอนด์เอส จำกัด
บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยี่ห้อไวไว
LMG INSURANCE
TSF COMPANY
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร
กองช่างเทศบาลนครระยอง
บริษัท พิชัยบรรทัดทอง จำกัด
สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
บริษัท สยามคูโบต้า ปทุมธานี
PHYTENEY COMPANY
Top