ทัวร์ตุรกี บินภายใน เก็บสตอเบอร์รี่ 8D5N TK

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์ตุรกี บินภายใน เก็บสตอเบอร์รี่ 8D5N TK
รหัสโปรแกรม : BT-IST03 TKHP TURKEY STRAWBERRY 8D5N TK
สายการบิน : TURKISH AIRLINES
ระยะเวลา : 8วัน5คืน
ราคาเริ่มต้น : 39,900 บาท
วันเดินทาง : 08 ส.ค. -15 ส.ค. 62, 09 ต.ค. -16 ต.ค. 62, 22 พ.ย.-29 พ.ย. 62
Top