ทัวร์จีน SPECIAL OF เซี่ยงไฮ้ 5D3N BY XJ

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์จีน SPECIAL OF เซี่ยงไฮ้ 5D3N BY XJ
รหัสโปรแกรม : BZPVG03HP T-SUD SPECIAL OF SHANGHAI 5D3N
สายการบิน : AIR ASIA X
ระยะเวลา : 5วัน3คืน
ราคาเริ่มต้น : 13,999 บาท
วันเดินทาง : ภุมภาพันธุ์-มิถนายน 2562
Top