โอซาก้า เกียวโต ชิราคาวาโกะ 5วัน3คืน XJ

โปรแกรมทัวร์ : โอซาก้า เกียวโต ชิราคาวาโกะ 5วัน3คืน XJ
รหัสโปรแกรม : JXJ112 Winter Happiness โอซาก้า เกียวโต ชิราคาวาโ
สายการบิน : AIR ASIA X
ระยะเวลา : 5วัน3คืน
ราคาเริ่มต้น : 33,888 บาท
วันเดินทาง : มกราคม-มีนาคม 2567
Top