เวียดนามเหนือ ฮานอย นิงห์บิงห์ ซาปา ฟานซิปัน

โปรแกรมทัวร์ : เวียดนามเหนือ ฮานอย นิงห์บิงห์ ซาปา ฟานซิปัน
รหัสโปรแกรม : ZGHAN-2318VN
สายการบิน : VIETNAM AIRLINE
ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น : 15,990 บาท
วันเดินทาง : มิถุนายน - สิงหาคม 2566
Top