ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา สะพานกระจก ฮาลอง ตามก๊ก 5D4N VN

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์เวียดนามเหนือ ซาปา สะพานกระจก ฮาลอง ตามก๊ก 5D4N VN
รหัสโปรแกรม : VNHAN08 VIETNAM HANOI SAPA 5D4N VN ON APR-SEP
สายการบิน : VIETNAM AIRLINE
ระยะเวลา : 5วัน4คืน
ราคาเริ่มต้น : 13,888 บาท
วันเดินทาง : เมษายน - กันยายน 2563
Top