เวียดนามเหนือ ซาปา ฮานอย ฮาลอง จ่างอาน 5วัน

โปรแกรมทัวร์ : เวียดนามเหนือ ซาปา ฮานอย ฮาลอง จ่างอาน 5วัน
รหัสโปรแกรม : VNHAN07 VIETNAM-HANOI-SAPA 5D4N VN ON APR-SEP
สายการบิน : VIETNAM AIRLINE
ระยะเวลา : 5วัน4คืน
ราคาเริ่มต้น : 13,888 บาท
วันเดินทาง : เมษายน - กันยายน 2563
Top