ทัวร์พม่า มิงกุน มัณฑะเลย์ อังวะ 3D2N PG

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์พม่า มิงกุน มัณฑะเลย์ อังวะ 3D2N PG
รหัสโปรแกรม : BT-MMR03_PGHP MYANMAR MINGUN MANDALAY 3D2N PG
สายการบิน : BANGKOK AIRWAYS
ระยะเวลา : 3วัน2คืน
ราคาเริ่มต้น : 10,900 บาท
วันเดินทาง : ตุลาคม-ธันวาคม 2562
Top