ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน 3D2N PG

โปรแกรมทัวร์ : ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน 3D2N PG
รหัสโปรแกรม : BT-MMR021_PGHP MYANMAR 3D2N PG
สายการบิน : BANGKOK AIRWAYS
ระยะเวลา : 3วัน2คืน
ราคาเริ่มต้น : 11,900 บาท
วันเดินทาง : กันยายน-ธันวาคม 2562
Top