เปิดประสบการณ์ที่พักแห่งใหม่ พร้อมห้องพักสุดหรู และขึ้นกระเช้าดูทะเลหมอกที่ Unkai Terrace 5วัน3คืน

โปรแกรมทัวร์ : เปิดประสบการณ์ที่พักแห่งใหม่ พร้อมห้องพักสุดหรู และขึ้นกระเช้าดูทะเลหมอกที่ Unkai Terrace 5วัน3คืน
รหัสโปรแกรม : SPHP-HKG 003
สายการบิน : AIR ASIA X
ระยะเวลา : 5วัน3คืน
ราคาเริ่มต้น : 41,900 บาท
วันเดินทาง : 5 – 9 กันยายน 2561 26 – 30 กันยายน 2561
Top