ชีวิตดี๊ดีที่ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ผสมดอกไม้หลากสีสัน ณ โทมิตะฟาร์ม5วัน3คืน BY XJ ก.ค.61

โปรแกรมทัวร์ : ชีวิตดี๊ดีที่ทุ่งดอกลาเวนเดอร์ผสมดอกไม้หลากสีสัน ณ โทมิตะฟาร์ม5วัน3คืน BY XJ ก.ค.61
รหัสโปรแกรม : SRHP-HOK002
สายการบิน : AIR ASIA X
ระยะเวลา : 5วัน3คืน
ราคาเริ่มต้น : 38,900 บาท
วันเดินทาง : 6 – 10 กรกฏาคม 2561 27 - 31 กรกฏาคม 2561 วันหยุดยาว*อาสาฬหบูชา*
Top