ฮ่องกง...สุดคุ้ม กระเช้านองปิง – ไหว้พระใหญ่เทียนถาน – ช้อปปิ้ง3ัน2คืน BY CX เม.ย.-ต.ค.61

โปรแกรมทัวร์ : ฮ่องกง...สุดคุ้ม กระเช้านองปิง – ไหว้พระใหญ่เทียนถาน – ช้อปปิ้ง3ัน2คืน BY CX เม.ย.-ต.ค.61
รหัสโปรแกรม : SPHP-HKG 001
สายการบิน : CATHAY PACIFIC
ระยะเวลา : 3วัน2คืน
ราคาเริ่มต้น : 16,900 บาท
วันเดินทาง : 26 – 28 สิงหาคม 2561, 09 – 11 กันยายน 2561, 13 – 15 ตุลาคม 2561 28 – 30 ตุลาคม 2561
Top