ฮ่องกง...สุดคุ้ม กระเช้านองปิง – ไหว้พระใหญ่เทียนถาน – ช้อปปิ้ง3ัน2คืน BY CX เม.ย.-ต.ค.61

โปรแกรมทัวร์ : ฮ่องกง...สุดคุ้ม กระเช้านองปิง – ไหว้พระใหญ่เทียนถาน – ช้อปปิ้ง3ัน2คืน BY CX เม.ย.-ต.ค.61
รหัสโปรแกรม : SPHP-HKG 001
สายการบิน : CATHAY PACIFIC
ระยะเวลา : 3วัน2คืน
ราคาเริ่มต้น : 16,900 บาท
วันเดินทาง : 06 – 08 เมษายน 2561 20 – 22 เมษายน 2561 22 – 24 เมษายน 2561 27 – 29 เมษายน 2561 29 เม.ย. – 01 พ.ค. 2561 11 – 13 พฤษภาคม 2561 18 – 20 พฤษภาคม 2561 27 – 29 พฤษภาคม 2561 17 – 19 มิถุนายน 2561 22 – 24 มิถุนายน 2561 01 – 03 กรกฎาคม 25
Top