เวียดนามกลาง-ดานัง-เว้-ฮอยอัน-บานาฮิลล์ 4วัน3คืน (พักหรู 4ดาว)BY FD เม.ย.-ต.ค.61

โปรแกรมทัวร์ : เวียดนามกลาง-ดานัง-เว้-ฮอยอัน-บานาฮิลล์ 4วัน3คืน (พักหรู 4ดาว)BY FD เม.ย.-ต.ค.61
รหัสโปรแกรม : PBCHP-JVN31
สายการบิน : AIR ASIA
ระยะเวลา : 4 วัน3 คืน
ราคาเริ่มต้น : 11,900 บาท
วันเดินทาง : 15-18 เม.ย.61 03-06 พ.ค.61 04-07 พ.ค.61 10-13 พ.ค.61 17-20 พ.ค.61 31 พ.ค.-03 มิ.ย.61 21-24 มิ.ย.61 28-1 ก.ค.61 05-08 ก.ค.61 26-29 ก.ค.61 02-05 ส.ค.61 17-20 ส.ค.61 24-27 ส.ค.61 06-09 ก.ย.61 13-16 ก.ย.61 20-23 ก.ย.61 04-07 ต.ค.61 11-14 ต.ค.61 18-21 ต.ค
Top