เกาหลี Rail Bike Spring Cherry Blossom 5 วัน 3 คืน BY XJ ก.พ.-พ.ค.61

โปรแกรมทัวร์ : เกาหลี Rail Bike Spring Cherry Blossom 5 วัน 3 คืน BY XJ ก.พ.-พ.ค.61
รหัสโปรแกรม : SBTHP GT-ICN XJ25
สายการบิน : AIR ASIA X
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น : 16,999 บาท
วันเดินทาง : 09-13 มีนาคม 2561 14-18 มีนาคม 2561 14-18 มีนาคม 2561 (BUS 2) 16-20 มีนาคม 2561 21-25 มีนาคม 2561 22-26 มีนาคม 2561 22-26 มีนาคม 2561 (BUS 2) 23-27 มีนาคม 2561 23-27 มีนาคม 2561 (BUS 2) 28 มีนาคม – 01 เมษายน 2561 30 มีนาคม – 03 เมษายน 2561 03-07 เมษา
Top